Stikstofbegassing Big Bags

Toepassing

Poedervormige zuivelproducten in bulk.

Vraagstelling

BigbagsIn de voedingsmiddelenindustrie wordt het verpakken onder beschermende atmosfeer meer en meer toegepast om de houdbaarheid van de producten te verlengen. In de zuivelindustrie past men deze techniek veelal toe bij het verpakken van poedervormige zuivelproducten die onverzadigde vetten bevatten. De belangrijkste reden is het vertragen of voorkomen van vetoxidatie. Vetoxidatie kan geremd of voorkomen worden door de hoeveelheid zuurstof in het product te verlagen. Zuurstof wordt dan meestal vervangen door stikstof of een mengsel van kooldioxide en stikstof.

De hoeveelheid zuurstof kan beperkt worden door het product te spoelen met een gas of een gasmengsel dat geen zuurstof bevat. De meest efficiënte oplossing hiervoor is de zuurstof met vacuümtechniek te verwijderen en het product vervolgens te spoelen of injecteren met een inert gas: stikstof. De stikstof wordt in het poeder geblazen tot de verpakking weer atmosferisch is.

De theoretische waardes voor de hoeveelheid restzuurstof in relatie tot het bereikte vacuüm zijn vermeld in de tabel onder aan de pagina.

Big Bag stikstof begassen Systematic Vacuum

Systematic Vacuum ontwikkelde een turnkey oplossing voor het vacumeren en begassen van gevulde Big Bags. Het systeem wordt ingezet na het vullen van de Big Bag, dus werkt offline van de vulinrichting. De installatie voert het gehele proces uit van sealen, vacumeren, begassen, controles uitvoeren op behaalde resultaten, afkoppelen en wegzetten.

BigbagsBij deze turnkey oplossing behoren speciaal voor dit doel ontwikkelde Big Bags voorzien van een speciale meervoudige EVOH liner en ingesealde aansluiting voor het aankoppelen van de Big Bag aan het systeem. Dit type Big Bag is in nauwe samenwerking tussen Systematic Vacuum en de fabrikant van Big Bags ontwikkeld.

Afhankelijk van de gewenste productie aantallen per uur, kan het systeem uitgevoerd worden met een of meer posities voor aankoppelen van Big Bags.

Kenmerken – voordelen

 1. Zeer laag restzuurstof percentage na langere statijd.
 2. Begassing tot in de kern.
 3. Geen ombouw nodig van de bestaande droogtoren en afvullijn.
 4. Flexibel in te zetten naast bestaande systeem.
 5. Optimale controle mogelijk van rest zuurstof na het vullen door hogere betrouwbaarheid
 6. Begassen van de verpakking zelf in plaats van voorbegast product.
 7. Bij fouten is het altijd mogelijk nogmaals het proces uit te voeren, minder uitval.
 8. Laag Stikstofverbruik doordat alleen het volume van de Big Bag wordt toegevoerd.
 9. Veel lagere investering dan inline begassing.
 10. Snel inzetbaar.

Hoogwaardige technieken

Na het vullen van de Big Bag wordt de vulopening eerst hermetisch dicht geseald met de speciaal voor dit type Big Bag ontwikkelde sealunit. Deze kan direct naast de vulinrichting worden geplaatst of worden opgenomen binnen het Offline begassingsysteem.

Na het sealen wordt de Big Bag aan het systeem gekoppeld en na de start verloopt het proces volledig automatisch.

Ingebouwde metingen in combinatie met processoftware controleren de vacuüm- en begassingcyclus nauwgezet op onder andere: lekdichtheid, cyclustijd, deelcyclustijden, drukverschillen, poederdoorslag, atmosferische druk, stikstofsysteemdruk, doseertijd en doseerdruk.
Zodra meetwaarden afwijken of controles afwijken van de preset, wordt een alarm gegenereerd of het proces afgebroken. Op het touchscreen scherm kunt u het proces volledig volgen.

Per poedersoort en vullinggraad kunnen verschillende preset menu’s worden aangemaakt en benoemd. Zodoende kunt u eenvoudig van recept wisselen.

Het is mogelijk om een registratie systeem met barcodes aan te koppelen. Met duidelijke signaleringen wordt aangegeven :

 • Proces bezig
 • Proces einde
 • Proces onderbroken

Referenties

Vele poedermelkfabrikanten passen dit systeem inmiddels toe, daar waar het verpakte poeder voor enige maanden houdbaar gemaakt moet worden met als doel export of overbrugging van interne productwissels. Vooraanstaande poedermelkproducenten in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Polen en Duitsland maken al jaren gebruik van Systematic Vacuum voor met name babyvoeding. Vraagt u naar de ervaringen bij onze klanten.

 

De theoretische waardes voor de hoeveelheid restzuurstof in relatie tot het bereikte vacuüm

Druk mbara

% vacuum

% rest lucht

% rest zuurstof

1000 0 100 21
500 50 50 10,5
200 80 20 4,2
100 90 10 2,1